رکورد گینس سنگین ترین پیاز دنیا | سنگین ترین پیاز جهان | بزرگترین پیاز دنیا

رکورد گینس سنگین ترین پیاز دنیا | سنگین ترین پیاز جهان | بزرگترین پیاز دنیا... Read More

رکورد گینس بلندترین سگ دنیا | بلندترین سگ جهان | بزرگترین سگ دنیا

رکورد گینس بلندترین سگ دنیا | بلندترین سگ جهان | بزرگترین سگ دنیا... Read More

رکورد گینس بزرگترین آدامس باد شده|رکورد بزرگترین آدامس دنیا|بزرگترین آدامس جهان

رکورد گینس بزرگترین آدامس باد شده|رکورد بزرگترین آدامس دنیا|بزرگترین آدامس جهان... Read More