اس ام اس و پیامک تبریک روز پزشک و دکتر 96

اس ام اس و پیامک تبریک روز پزشک و دکتر 96 اس ام اس و پیامک تبریک روز پزشک و دکتر 96     روز پزشک بر شما مبارک امیدوارم هیچ وقت روی هیچ دکتری رو نبینید ! آهای پزشکها!  باشمایم! برای کسی که میگوید صداش گرفته ٬ سرش سنگیه و آب ریزش بینی دارد ٬ […]... Read More