رازهایی در مورد هیتلر که نمی دانید

رازهایی در مورد هیتلر بعد از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان، دشمنان آلمان تصمیم به تخریب وجه سیاسی این کشور و همچنین دیکتاتور محبوب این کشور کرده اند. رسانه های مخالف هیتلر، تلاش بسیاری برای شایع پراکنی در مورد هیتلر کرده اند تا بتوانند او را در سطح جهان فردی خونخوار جلوه دهند و […]... Read More