شعر عاشقانه علیرضا آذر – " ول کن جهان را قهوه ات یخ کرد "

شعر عاشقانه علیرضا آذر شعر عاشقانه علیرضا آذر – ” ول کن جهان را قهوه ات یخ کرد “ اینبار شما، مهمان به شعر عاشقانه علیرضا آذر معروف به ” ول کن جهان را قهوه ات یخ کرد ” هستید. شاید این شعر زیبا و عاشقانه را روی در کافه های شهرتان دیده باشید. خوب […]... Read More