تکست کامل آهنگ لجن با صدای سپهر خلسه و علیرضا جی جی

تکست کامل آهنگ لجن متن رپ لجن سپهر خلسه ، متن اهنگ دیس خلسه به تتلو *** چی میگی تو ، ببین لیتو سگش به تو میرزه اصن یه سگ *** به تو میرزه خیلی جدی نگیرین ما هم مثل ورزشکارا بعضی اوقات باید تمرین کنیم اینم تمرینیه الان یه کیسه بوکس فقط میخواستیم لجنی […]... Read More

تکست کامل آهنگ لمن هیز با صدای سپهر خلسه و تاس مانی

تکست کامل آهنگ لمن هیز با صدای سپهر خلسه و تاس مانی | متن رپ لمن هیز  سپهر خلسه... Read More

تکست کامل آهنگ جومونگ با صدای سپهر خلسه

تکست کامل آهنگ جومونگ با صدای سپهر خلسه | متن رپ جومونگ  سپهر خلسه... Read More

تکست آهنگ اکیپم سپهر خلسه|متن رپ اکیپم سپهر خلسه

تکست آهنگ اکیپم سپهر خلسه|متن رپ اکیپم سپهر خلسه... Read More

تکست آهنگ حرف دل سپهر خلسه|متن رپ حرف دل سپهر خلسه

تکست آهنگ حرف دل سپهر خلسه|متن رپ حرف دل سپهر خلسه... Read More

تکست آهنگ دیوونتم سپهر خلسه|متن رپ دیوونتم سپهر خلسه

تکست آهنگ دیوونتم سپهر خلسه|متن رپ دیوونتم سپهر خلسه... Read More