دعای موفقیت در امتحان کنکور و مصاحبه شغلی

دعای موفقیت در امتحان دعای موفقیت در امتحان کنکور و مصاحبه شغلی دعایی که در زیر آمده است دعای موفقیت در مشکلات زندگی است که می توان در مصاحبه های شغلی و کنکور و امتحان ها از آن استفاده کرد. جهت موفقیت و پیروزی در کنکور و تمامی آزمون ها و امتحاناتی که در پیش […]... Read More

چه دعایی بخونم که عشقم برگرده ؟

  چه دعایی بخونم که عشقم برگرده ؟ چه دعایی بخونم که عشقم برگرده ؟ دعای عاشق کردن دیگران از راه دور وجود دارد؟ در بعضی از سایت ها دعاها و ورد هایی آمده است که ادعا کرده اند که با خواندن آن ها می توانید کسی را عاشق و دیوانه ی خود کنید. به عقیده […]... Read More