شعر عاشقانه حامد ابراهیم پور

شعر عاشقانه حامد ابراهیم پور شعر عاشقانه حامد ابراهیم پور   گرچه طلسم مرده‌گی مونو با زندگی باطل نمی‌کردیم ما رو تو کوچه می‌زدن، اما دستای هم رو ول نمی‌کردیم مثل دو تا سیاره‌ی خالی افتادیم از هفت آسمون هربار سیلی زدن تو گوشمون هر روز چاقو زدن تو سینه‌مون هربار پرپر زدیم و تازه دونستیم هیشکی سقوطت رو […]... Read More