شعر عاشقانه بدون عشق کم کم مغز من از کار می افتد از اصغر عظیمی مهر

اصغر عظیمی مهر شعر عاشقانه بدون عشق کم کم مغز من از کار می افتد از اصغر عظیمی مهر بدون عشق، کم کم مغز من از کار می افتد 🙁 / نوار قلب من بر چرخه ی تکرار می افتد :_: شبیه کودک محبوس در انباری خانه / که بعد از التماسش، گوشه ی انبار می افتد‌ شبیه آخرین […]... Read More