شعر عاشقانه اصغر عظیمی مهر

شعر عاشقانه اصغر عظیمی مهر شعر عاشقانه اصغر عظیمی مهر   دفعه‌ی اول كه در چشمم نگاه انداختی… / در دل معصوم من شوقِ گناه انداختي! 🙂 همزمان دل می‌بری، هم از پدر، هم از پسر!! /  يوسف و يعقوب را با هم به چاه انداختی! فتنه بس كن! من نمی‌دانم چطوري پرکنم- / اين […]... Read More

شعر عاشقانه بدون عشق کم کم مغز من از کار می افتد از اصغر عظیمی مهر

اصغر عظیمی مهر شعر عاشقانه بدون عشق کم کم مغز من از کار می افتد از اصغر عظیمی مهر بدون عشق، کم کم مغز من از کار می افتد 🙁 / نوار قلب من بر چرخه ی تکرار می افتد :_: شبیه کودک محبوس در انباری خانه / که بعد از التماسش، گوشه ی انبار می افتد‌ شبیه آخرین […]... Read More