شعر عاشقانه هاتف اصفهانی

هاتف اصفهانی
هاتف اصفهانی

شعر عاشقانه هاتف اصفهانی با مطلع ” چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی

چه شـود بـه چهرهٔ زرد من نظری برای خـــــــدا کنی / که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی

تو شهی و کشور جان تو را تــو مهی و جان جهان تو را / ز ره کرم چه زیان تو را که نظر به حال گدا کنی

ز تو گر تفقدو گر ستم، بود آن عنایت و این کرم / همه از تو خوش بود ای صنم، چه جفا کنی چه وفا کنی

هــمــه جا کشی می لاله گون ز ایاغ مدعیان دون / شکنی پیالهٔ ما که خون به دل شکستهٔ مــا کنـــــی

تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین / همه غمم بود از همین، که خـدا نکرده خطا کنی

تو که هاتف از برش این زمـان، روی از ملامت بیکران / قدمی نرفته ز کوی وی، نظر از چه سوی قــفــا کنی 🙁

شاعر: هاتف اصفهانی

برای مشاهده اشعار بیشتر از این شاعر روی، اشعار هاتف اصفهانی کلیک کنید.

پی نوشت اول

نـِـگاهم کن که دلتـــنگ تـــوام بـــانـوی من لطفاً  :(/ پریشانم بیا دستی بکش بر مــوی من لــطفـاً 🙁

تـــو سردت می شود خوابــت میآید استــرس داری / ســـرت را زودتــــــر بــگـذار بـــر بـــازوی مـَـن لطـفاً 🙁

چــرا این مبــلها اینقدر بی رحــمانــه دور از هـــم!؟ / بیــا بنشــین کــمی نـزدیــکتـــر پــهــلــوی من لطفاً 🙁

نـمـی خواهم بـخـوابـم دوســـــــت دارم دستــهایــت را / ببــینـم، این پتــو را هی نـکـش بر روی من لطفاً 🙁

 

” محمدسعید میرزایی ”

پی نوشت دوم

بــرو که زودتـر از آفــتاب بـرگردی / دوباره سـوی حـَــرم با شــتاب بــرگردی

علـــم به دوش سپاه مجاهدان! باید / بــــــرای یــاری این انقلاب برگـــردی

” محمد جواد غفور زاده – شفق ”

پی نوشت سوم

گـُـفتــی نمی خــواهی که دریا را بـــلــــد باشـی / اما تــــــو بایـــد خانه ی ما را بـــلـــد باشی

بــَـــنــــدر همیشه لـــهـــجــه اش گرم و صمیمی نیست / باید سکوتِ سردِ سرما را بلد باشی

یــــــک روز شاید در تب تـــــوفــــــــــان بپــیـچــــنـــدت / آن روز بایــــد راهِ صحـــرا را بــلـد باشی

شــایـــد خودت را خواستی یــک روز بـــرگـــردی / بـــاید مســــیــــــر کـــودکی ها را بلد باشی

 

” محمدحسین بهرامیان ”

 

برای مشاهده اشعار بیشتر، روی شعر عاشقانه ی زیبا کلیک کنید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*