رکورد گینس بزرگترین آدامس باد شده|رکورد بزرگترین آدامس دنیا|بزرگترین آدامس جهان

رکورد گینس بزرگترین آدامس باد شده|رکورد بزرگترین آدامس دنیا|بزرگترین آدامس جهان

رکورد گینس بزرگترین آدامس جهان
رکورد گینس بزرگترین آدامس جهان

این بار در ایرناب برای شما رکورد گینس بزرگترین آدامس باد شده جهان را آورده ایم.

در کتاب گینس رکوردی که در مورد بزرگترین آدامس جهان متعلق به چادفِل (Chad Fell) آمریکایی است که در سال 1382 توانسته با دمیدن در آدامس آن را تا قطر پنجاه ممیز هشت سانتیمتر (50.8cm) برساند.

چیزی که رکوردداران گینس را به حیرت واداشته این است که این مرد آمریکایی بدون استفاده از دست خود توانسته این رکورد را به نام خودش به ثبت برساند.

چادفل گفته که فقط با سه آدامس توانسته به این رکورد دست یابد.

کتاب گینس,رکوردگینس,رکورد گینس آدامس,بزرگترین آدامس,بزرگترین آدامس جهان

بزرگترین آدامس جهان|رکورد بزرگترین آدامس دنیا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*